Ofte stilte
spørsmål
Victor Skadedyrjager

Kan ultralyd påvirker dyr?

Victor Skadyrjagere avgir ultralyd med varierende volum og frekvens. Opptil 100dB og fra 32 til 62 kHz. Disse frekvensene er ikke hørbare for mennesker eller kjæledyr som katter, hunder, fugler og fisk. Skadedyrjagere må ikke å brukes i nærheten av kjæledyr som mus, rotte, hamster, ørkenrotte, marsvin, kanin, ilder eller andre gnagere.

Hvor stort rom kan skadedyrjagere dekke, og kan ultralyd trenge gjennom vegger?

Enheten kan kun dekke rommet der den er installert. Ultralydbølgene kan ikke trenge gjennom vegger eller møbler. Mini Skadedyrjager pro har ledlys og passer til  normalt store rom som kjøkken, garasje, kjeller og loft.

Hvor skal jeg plassere skadedyrjageren, og kan jeg plugge skadedyrjageren til en skjøteledning?

For riktig plassering må du først identifisere et rom som har tegn på gnager aktivitet. Plugg skadedyrjageren inn i en stikkontakt. Ultralydbølgene kan ikke trenge gjennom vegger eller møbler. Flere enheter må derfor brukes hvis enheten blir blokkert av møbler, vegger e.l.
Ultralyd reflekteres av harde flater og absorberes av myke flater. I et rom med mest harde flater, som et kjøkken, vil ultralyd «sprette» rundt og gi mer effektiv enn det vil gi i et rom med f.eks tepper. Den beste plassering som vil tillate ultralyd å krysse et rom vil være å koble enheten til en skjøteledning og plassert den i et åpent område, altså ikke i nærheten av vegger eller møbler.

Kan jageren brukes i låver eller uthus?

Victor skadedyrjager kan brukes i låver eller uthus hvis det er et tørt område.
Kommer det fukt inn i elektronikken vil dette kunne ødelegge jageren.

Kan skadedyrjager brukes utendørs?

Skadedyrjager anbefales for innendørs bruk. De er designet og produsert for å brukes innendørs og ikke får å være utsatt for vær og vind. Hvis skadedyrjageren brukes utendørs, kan det redusere enhetens levetid betraktelig på grunn av værforhold som for eksempel regn. Hvis fukt kommer inn i elektronikken, vil dette kunne ødelegge jageren.

Feilsøking

Er støpslet tilkoblet stikkontakten?

Sjekk at det er strøm i stikkontakten.

Sørg for at det ikke er noe som hindrer ultralydbølgene i å spre seg.

Ultralyd kan ikke trenge gjennom vegger, møbler ol. Flere enheter trengs dersom det er hindringer. Ultralyd reflekteres av harde flater og absorberes av myke flater. I et rom med mest harde flater, som et kjøkken, vil ultralyd «sprette» rundt og gi mer effektiv enn det vil gi i et rom med f.eks tepper. Fjern om mulig tepper for best mulig effekt.