Ofte stilte
spørsmål
Victor Multi-kill

Hvor plasserer jeg fellen og hva skal jeg bruke til åte?

Benytt gummi eller plasthansker når du håndterer fellen. Før du plasserer åte, kontroller at fellen er slått av. Åpne lokket på toppen av fellen. Plasser en liten mengde åte (på størrelse med en ert) mot bakveggen av kammeret. Pass på å bruke hansker eller et verktøy til å plassere åtet, slik at lukten fra deg ikke overføres til fellen. Ikke plasser åtet eller annet materiale direkte på metallplatene, da dette kan utløse systemet.

Kan fellen brukes utendørs?

Victor Multi-Kill skal kun brukes innendørs. Denne fellen er designet og produsert for innendørs bruk og tåler ikke å bli utsatt for vær og vind. Hvis denne fellen brukes utendørs, kan det redusere enhetens levetid betraktelig på grunn av værforhold som for eksempel regn. Hvis fukt kommer inn i elektronikken, vil dette kunne ødelegge fellen. Batteriene vil tappes fort i temperaturer under 10 grader.

Kan fellen brukes i låver eller uthus?

Victor Multi-Kill skal kun brukes innendørs på tørre og rene overflater. Skal ikke brukes i fjøs, stall eller lignende.
Kommer det fukt eller støv inn i elektronikken vil dette kunne skade fellen.

Kan fellen brukes i våtrom?

Fellen skal ikke brukes i våtrom. Dette fordi fukt kan komme inn i elektronikken, og dette vil ødelegge fellen.

Fellen fungerer ikke som den skal, hva kan være feil?

 • Er det strøm på fellen? Sørg for at plasten som beskytter batteriene er fjernet. Er fellen vært i brukt en stund, bytt ut batteriene med nye.
 • Er fellen aktivert? Du aktiverer fellen ved å sette av/på-bryteren i ON (1) posisjon. Et grønt lys vil blinke en gang for å indikere at fellen er aktivert.
 • Er lokket på toppen av fellen lukket skikkelig? Noen av Victor fellene har et lokk på toppen med en innebygd sikkerhetsbryter som automatisk deaktiverer fellen når lokket åpnes. Sørg for at dette lokket er skikkelig lukket.
 • Er det søl på metallplatene? Rester etter åte han havne på metallplatene, og dette kan føre til at fellen tror den til stadighet har en fangst. Skru av fellen og vask metallplatene med en ren og fuktig klut. Plasser ny åte (vi anbefaler peanøttsmør) på veggen innerst i kammeret.
 • Luken i fangstkammeret tipper uten grunn: Åpne lokket på toppen, og dytt kammeret rundt med hånden (slik kammeret vippes når mus slippes ned i skuffen) og helt tilbake i startposisjon igjen. Skru på fellen igjen og sjekk om den fremdeles oppfører seg slik.
  PS. Når topplokket er åpent er elektronikken deaktivert, så man risikerer ikke å få støt av dette.

Hvordan vet jeg når fellen må tømmes?

Et gult lys vil blinke for å indikere at oppsamlingsskuffen er full. Dra ut skuffen og tøm den.

Hvordan rengjør jeg fellen?

Gjennom gjentatt bruk, kan støv og rusk sette seg på metallplatene inne i fellen. Vi anbefaler derfor at du rengjør fellen mellom hver bruk.

 • Slå av strømbryteren og ta ut batteriene.
 • Tørk av metallplatene med en fuktig klut (bruk kun rent vann).
 • Tillat fellen å lufttørke helt.
 • Sett på plass batteriene og slå på fellen igjen for gjentatt bruk.

Musen har gnagd på fellen, hvorfor skjer dette?

Mus er gnagere, og gnager på det meste. Dette er hovedsakelig for å kvesse tennene og klørne sine. Man kan derfor aldri garantere at dette ikke skjer, selv på en musefelle. Det er derimot noen grep man kan ta. Ikke bruk for mye åte, en liten bit på en størrelse med en ert er nok. Legg litt åte ved inngangen av fellen. Dette gjør at man veileder musen riktig inn i fellen.

Hvorfor går musene i klappfellene, og ikke Victor Multi-Kill?

Fordelene med Victor Multi-Kill er at den kan fange opptil 10 mus før man må tømme fellen. Generelt med tradisjonelle musefeller er det smart å sette ut flere feller, for å fange flere mus samtidig. Det trenger man ikke med en Victor Multi-Kill. Vi anbefaler å ikke plassere ut andre feller sammen med Multi-Kill, da man vil kunne oppleve at mus velger åtet som er mest tilgjengelig, som for eksempel i en åpen klappfelle.

Feilsøking

Fellen starter ikke:

 • Er det strøm på fellen?
  Sørg for at plasten som beskytter batteriene er fjernet. Har fellen vært i brukt en stund, bytt ut batteriene med nye.
 • Er fellen aktivert?
  Du aktiverer fellen ved å sette av/på-bryteren i ON (1) posisjon. Et grønt lys vil blinke en gang for å indikere at fellen er aktivert.

Fellen fanger ikke:

 • Er lokket på toppen av fellen lukket skikkelig?
  Victor Multi-Kill har en innebygd sikkerhetsbryter som automatisk deaktiverer fellen når lokket åpnes. Sørg for at dette lokket er skikkelig lukket.
 • Er det plassert åte?
  Plasser en liten mengde åte, gjerne peanøttsmør (på størrelse med en ert) mot bakveggen av kammeret, og gjerne en liten bit ved inngangen til fellen. Pass på å bruke hansker eller et verktøy til å plassere åtet, slik at lukten fra deg ikke overføres til fellen. Ikke plasser åtet eller annet materiale direkte på metallplatene, da dette kan utløse det elektriske systemet.
 • Har fellen lukten fra deg?
  Dette kan være grunnen til at musen ikke vil la seg lure inn i fellen. Bruk hansker og vask fellen grundig utvendig og innvendig med en fuktig klut. Bruk kun rent vann. Plasser ny åte og aktiver fellen på ny.
 • Er plasseringen riktig?
  Plasser fellen langs veggen hvor det er observert mus. Er man litt usikker på akkurat hvor det er museaktivitet, kan det lønne seg å teste ut flere plasseringer.

Luken i fangstkammeret tipper uten grunn:

Er det søl på metallplatene?
Rester etter åte eller annet rusk kan havne på metallplatene, og dette kan føre til at fellen tror den til stadighet har en fangst. Skru av fellen og vask metallplatene med en ren og fuktig klut.

Åpne lokket på toppen, og dytt kammeret rundt med hånden (slik kammeret vippes når mus slippes ned i skuffen) og helt tilbake i startposisjon igjen. Skru på fellen igjen og sjekk om den fremdeles oppfører seg slik. PS. Når topplokket er åpent er elektronikken deaktivert, så man risikerer ikke å få støt av dette.

LYSKODER

Blinker en gang grønt:

Oppsamlingsskuffen er full – Tøm oppsamlingsskuffen

Blinker jevnt grønt:

Indikerer fangst – Tøm oppsamlingsskuffen

Blinker jevnt gult:

Oppsamlingsskuffen er full – Tøm oppsamlingsskuffen

Blinker hurtig rødt:

Feilmelding

Blinker sakte rødt:

Batterikapasiteten er lav –Bytt batteri