Ofte stilte
spørsmål
Victor Elektrisk rottefelle

Hvilken posisjon skal bryteren være i for å slå den på?

For Victor® Elektronisk Rottefelle, er på-posisjon en strek «-» og av-posisjon en «O»

Er det normalt at fellen lager en summende/klikkende lyd?

Den summende eller svake klikkelyden er vanlig under oppstart av fellen, og varer noen sekunder. Når du slår fellen på, vil det grønne lyset blinke en gang, og du vil høre en summende eller en svak klikkelyd som indikerer at fellen starter opp og er klar til bruk.

Hvor plasserer jeg åtet og hva skal jeg bruke til åte?

Før du plassere åte, kontroller at fellen er slått av. Plasser åtet langs eller på bakveggen av fellen. Pass på å bruke hansker eller et verktøy til åtet, slik at lukten fra deg ikke overføres til fellen. Tørrfor til hund og katt fungerer utmerket som åte. Tørkede nøtter og frukt kan også fungere godt.

Merk: Bruker du fuktig åte i Victor Elektroniske Rottefelle som peanøttsmør eller nøttepålegg, plasser det på bakveggen med en Q-tip e.l. (Ellers kan du feilaktig utløse det elektroniske systemet).

Hvordan skal jeg rengjøre fellen?

Gjennom gjentatt bruk, kan støv og rusk sette seg på metallplatene inne i fellen. Vi anbefaler derfor at du rengjør fellen mellom hver bruk.

For å rengjøre fellen:

 • Slå av strømbryteren og ta ut batteriene.
 • Tørk av metallplatene med en fuktig klut (bruk kun rent vann).
 • Tillat fellen å lufttørke helt.
 • Sett på plass batteriene og slå på fellen igjen for gjentatt bruk.

Kan fellen brukes i låver eller uthus?

Victor Elektronisk rottefelle kan brukes i låver eller uthus hvis det er et tørt område.
Kommer det fukt inn i elektronikken vil dette kunne ødelegge fellen.

Kan fellen brukes utendørs?

Victor Elektronisk Rottefelle anbefales for innendørs bruk. Denne fellen er designet og produsert for å brukes innendørs. Den tåler ikke å bli utsatt for vær og vind. Hvis denne fellen brukes utendørs, kan det redusere enhetens levetid betraktelig på grunn av værforhold som for eksempel regn. Hvis fukt kommer inn i elektronikken, vil dette kunne ødelegge fellen.

Kan fellen brukes i våtrom?

På samme måte som at fellen ikke bør brukes utendørs, bør den ikke brukes i våtrom. Dette fordi fukt kan komme inn i elektronikken, og dette vil kunne ødelegge fellen.

Kan Victor Elektronisk Rottefelle brukes til å fange mus?

Victor Elektronisk Rottefelle er utstyrt med et patentert 3 metallpalte system. Disse avgir strøm når rotta kommer i kontakt med alle tre platene. Siden mus er mye mindre enn rotter vil denne fellen sjeldent kunne ta liv av mus.

Feilsøking

Fellen starter ikke:

 • Er det strøm på fellen?
  Sørg for at det er nye batterier i batterikammeret og at de er satt inn riktig.
 • Er fellen aktivert?
  Du aktiverer fellen ved å sette av/på-bryteren i ON (1) posisjon. Et grønt lys vil blinke en gang for å indikere at fellen er aktivert.

Fellen fanger ikke:

 • Plasser åtet langs eller på bakveggen av fellen. Pass på å bruke hansker eller et verktøy til åtet, slik at lukten fra deg ikke overføres til fellen. Tørrfor til hund og katt fungerer utmerket som åte for å fange rotter. Tørkede nøtter og frukt kan også fungere godt. Merk: Bruker du fuktig åte i Victor Elektroniske Rottefelle som peanøttsmør eller nøttepålegg, plasser det på bakveggen med en Q-tip e.l. (Ellers kan du feilaktig utløse det elektroniske systemet).
 • Har fellen lukten fra deg? Dette kan være grunnen til at rotten ikke vil la seg lure inn i fellen. Bruk hansker og vask fellen grundig utvendig og innvendig med en fuktig klut. Bruk kun rent vann. Plasser ny åte og aktiver fellen på ny.
 • Er plasseringen riktig? Plasser fellen langs veggen hvor det er observert rotter.

Lyskoder

Blinker en gang grønt

Apparatet er på – Sjekk apparatet daglig

Blinker jevnt grønt

Indikerer fangst – Tøm oppsamlingsskuffen

Blinker sakte rødt

Batterikapasiteten er lav –Bytt batteri