Ofte stilte
spørsmål
Victor Elektrisk Musefelle

Hvor plasserer jeg åtet og hva skal jeg bruke til åte?

Før du plasserer åte, kontroller at fellen er slått av. Åpne lokket på toppen av fellen. Plasser en liten mengde åte (på størrelse med en ert) mot bakveggen av kammeret. Pass på å bruke hansker eller et verktøy til å plasser åtet, slik at lukten fra deg ikke overføres til fellen. Ikke plasser åtet eller annet materiale direkte på metallplatene, da dette kan utløse systemet. Vi anbefaler peanøttsmør til åte.

Er det normalt at fellen lager en summende/klikkende lyd?

Den summende eller svake klikkelyden er vanlig under oppstart av fellen, og varer noen sekunder. Når du slår fellen på, vil det grønne lyset blinke en gang, og du vil høre en summende eller en svak klikkelyd som indikerer at fellen starter opp og er klar til bruk.

Kan fellen brukes utendørs?

Victor Elektrisk musefelle er kun for innendørs bruk. Denne fellen er designet og produsert for å brukes innendørs og tåler ikke å bli utsatt for vær og vind. Hvis denne fellen brukes utendørs, kan det redusere enhetens levetid betraktelig på grunn av værforhold som for eksempel regn. Hvis fukt kommer inn i elektronikken, vil dette kunne ødelegge fellen.

Kan fellen brukes i låver eller uthus?

Victor elektrisk musefelle skal kun brukes innendørs på tørre og rene overflater. Skal ikke brukes i fjøs, stall eller lignende.
Kommer det fukt eller støv inn i elektronikken vil dette kunne ødelegge fellen.

Kan fellen brukes i våtrom?

Fellen skal ikke brukes i våtrom. Dette fordi fukt kan komme inn i elektronikken, og dette vil ødelegge fellen.

Er fellen gjenbrukbar?

Victor elektrisk musefelle er gjenbrukbar. Denne fellen er i stand til å drepe opp til 100 mus per batterisett. Et grønt lys vil blinke i opptil 7 dager for å indikere en fangst. Åpne lokket på toppen av fellen og tøm den, plasser ny åte, og fellen er på ny klar til å brukes.

Hvordan rengjør jeg fellen?

Gjennom gjentatt bruk, kan støv og rusk sette seg på metallplatene inne i fellen. Vi anbefaler derfor at du rengjør fellen mellom hver bruk.

For å rengjøre fellen:

 • Slå av strømbryteren og ta ut batteriene.
 • Tørk av metallplatene med en fuktig klut (bruk kun rent vann).
 • La fellen lufttørke helt.
 • Sett på plass batteriene og slå på fellen igjen for gjentatt bruk.

Feilsøking

Fellen starter ikke:

 • Er det strøm på fellen?
  Sørg for at det er nye batterier i batterikammeret og at de er satt inn riktig.
 • Er fellen aktivert?
  Du aktiverer fellen ved å sette av/på-bryteren i ON (1) posisjon. Et grønt lys vil blinke en gang for å indikere at fellen er aktivert.

Fellen fanger ikke:

 • Er lokket på toppen av fellen lukket skikkelig?
  Victor elektrisk musefelle har en innebygd sikkerhetsbryter som automatisk deaktiverer fellen når lokket åpnes. Sørg for at dette lokket er skikkelig lukket.
 • Er det plassert åte?
  Plasser en liten mengde åte, gjerne peanøttsmør (på størrelse med en ert) mot bakveggen av kammeret. Pass på å bruke hansker eller et verktøy til å plassere åtet, slik at lukten fra deg ikke overføres til fellen. Ikke plasser åtet eller annet materiale direkte på metallplatene, da dette kan utløse det elektriske systemet.
 • Har fellen lukten fra deg?
  Dette kan være grunnen til at musen ikke vil la seg lure inn i fellen. Bruk hansker og vask fellen grundig utvendig og innvendig med en fultig klut. Bruk kun rent vann. Plasser ny åte og aktiver fellen på ny.
 • Er plasseringen riktig?
  Plasser fellen langs veggen hvor det er observert mus.

Luken i fangstkammeret tipper uten grunn:

Er det søl på metallplatene?
Rester etter åte eller annet rusk kan havne på metallplatene, og dette kan føre til at fellen tror den til stadighet har en fangst. Skru av fellen og vask metallplatene med en ren og fuktig klut.

Åpne lokket på toppen, og dytt kammeret rundt med hånden (slik kammeret vippes når mus slippes ned i skuffen) og helt tilbake i startposisjon igjen. Skru på fellen igjen og sjekk om den fremdeles oppfører seg slik. PS. Når topplokket er åpent er elektronikken deaktivert, så man risikerer ikke å få støt av dette.

Lyskoder

Blinker en gang grønt

Apparatet er på – Sjekk apparatet daglig

Blinker jevnt grønt

Indikerer fangst – Tøm oppsamlingsskuffen

Blinker sakte rødt

Batterikapasiteten er lav –Bytt batteri